A Tyranny of the Good – Real Life, Part 6

And from the authoritarian to the even more authoritarian. Steen fra Snaphanen has this article/post, Indifference towards a people by Jens Graae (original below the fold).

Indifference to the constitution is indifference to a people.

In Denmark today, there is a large majority of politicians in the government and its coalition support parties, that clearly think that the constitution and the normal process of legislation is not important. Laws that are easy to change retroactively. Just change the means by which laws are passed to something else.

The social-democratic government overran the mink farmers like a harvester. The entire business was ordered to be dismantled by the government and its coalition parties. There was no thought given as to let the mink farms unaffected [by Kung flu] survive. Protests were ignored. The police as well as the [Danish National Guard] operated extra-judicially in following the government’s orders. Only empty cages remain. So, what’s the next betrayal? Chicken farms? Or maybe roast pork will be made illegal to satisfy the new Muslim citizens that the government and its leftist parties have taken in as reliable voters.

The question, which will become more important, is whether the majority of the political parties in the Folketing [Parliament] are comprised of those true to the party only. If so, we are closing in on a situation where the Prime Minister can confidently act knowing that everyone will follow. It is the point in time where a belief in one’s own power can reduce the constitution to a nothing – which we’ve already seen. The next step is the power above all others, a dictatorship.

The author spends a lot of time blaming, rightfully so, the political parties that accept and even support this distressing development. However, I think it is worthwhile to remember that poll mentioned in the previous post (see the link at the top) in which at least half the population in Denmark agrees with these activities. Mencken’s adage about given people what they want, good and hard, comes to mind.

Ligegyldighed med en grundlov er ligegyldighed overfor en befolkning.

I Danmark har vi i dag et stort flertal af politikere i regeringen og dens støttepartier, der helt åbenlyst mener, at grundloven og den almindelige lovgivning er ret ligegyldig. Love der er lette at ændre med tilbagevirkende kraft. Man kan jo blot gennemføre en ny og anderledes gældende lovgivning.

[...]

Den socialdemokratiske regering kørte henover minkavlerne med den store ”mejetærsker”. Hele erhvervet blev på regeringens og dens følgepartiers ordre nedlagt. Man overvejede ikke engang om nogle af de raske minkfarme skulle overleve. Protester blev ikke taget til følge. Også politiet og Hjemmeværnet handlede efter regeringens ordre udenom lovgivningen. Kun tomme bure står tilbage. Hvem er nu de næste, der skal forrådes? Er det kyllingeavlerne? Eller bliver flæskestegen nu bandlyst for at tilgodese de nye muslimske borgere som regeringen og andre venstreorienterede partier indlemmer som deres stemmekvæg. [...]

[...]

Spørgsmålet, som nok bliver stadig mere aktuelt, er om de fleste af de politiske partier i folketinget i dag kun består af partisoldater, der er tro mod alle partiets partiparoler. Hvis det er tilfældet, så nærmer vi os den situation, hvor en statsminister trygt kan agere i forventningen om, at alle retter ind efter hende. Det er tidspunktet, hvor troen på egen magtfuldkommenhed får selv grundloven til at miste sin betydning, hvilket vi nu også har set. Det næste trin kan være den højest opnåelige magt —– diktaturet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.