Part 1: Something Is, In Fact, Rotten

in the state of Denmark (Update (20200620): Follow-up). This is a translation of a Snaphanen post from November 9 (original below the fold). I think I will be adding more posts about this topic because in between the hype of the the world’s most nearly perfect people and the happiest people on earth, certain recent events show this country to have a nasty dark side.

Background info: Danish Criminal Law paragraph 264. Not having freedom of speech as a basic constitutional right, paragraph 264 can and does exist to prevent the propagation of materials including pictures that someone might not want propagated (I may have wrongly or overly loosely interpreted this, but given the circumstances here, it’s hard to see how). In this case, no Dane is allowed to propagate much less even see the rather gruesome video and pictures of those two Scandi girls who were decapitated in Morocco (do a search on something like “attack two Scandinavian backpackers Morocco” for more info). Violation of this law can involve up to a year in jail and possibly up to three.

I like the introduction given to this post from Uriasposten (original also below the fold):

From Snaphanen, who six months ago was handcuffed and still awaits the return of his three confiscated computers. I avoided something similar and for that I naturally happy, even tho’ I am in complete agreement with Steen. Franz Kafka wrote a book about a similar process…

Snaphanen:

Yesterday, the 8th, it was exactly half a year ago that five policemen raided my residence at 6:30 in the morning, cuffed me, took me to Bellahøj police station, put me in a cell for an hour without shoes, and took DNA samples. I owe a short update, not the least to the reader of my blog who bought me a new laptop so I could write during the last six months. I’ll never forget him.

They took my three computers and they still have them even though it would only take a few hours to copy the hard drives. I have heard nothing from the police since, not a word. This is, of course, pure harassment and shows that the police have no time for law-abiding citizens like me. I can’t really blame them, they’re just acting on orders and I doubt they themselves came up with the idea of treating me as a dangerous terrorist.

I have something to say to the Danish justice system that ought to concern them. I am an old guy and I have never been convicted through six decades. Whether they now convict me or not – I don’t care – I will still continue to feel myself as not having been convicted. I wouldn’t feel this way if I felt guilty about anything, but I don’t. My motives were pure. I opposed 1400 Danish articles that wouldn’t mention the Jihad murders in Morocco and I am unused to seeing that it is punishable to tell the truth.

I didn’t “share” a video whatever that means in a jurisprudence context. I managed to make it through the video without sound. I linked to a site, that linked to another site. Neither of the two sites, that existed before me, were visited by the police. It was like there was some bureaucrat that was just waiting for a chance to get me.

I’ll never find out who this might be, but I would much like to meet them. I already cited Kafka back on the 8th of May: “Someone must have been telling lies about Josef K., he knew he had done nothing wrong but, one morning, he was arrested.”

I consider the entire case to be as an officer said twice to Jeppe Juhl* who was also taken taken to Bellahøj the same day: “We apologize; it’s political, you know”. I know the officer’s name but I won’t get him in trouble.

And so, I don’t worry in the least about a judgement from the justice system for which I have lost so much respect and I look forward to saying that in a courtroom. If I ever come to one. Their judgement will be directed against themselves, not me.

* – Jeppe Juhl is a Danish journalist who walked away from a position in the Danish MSM to create a media outlet of his own.

Uriasposten:
Fra Snaphanen, der for seks måneden blev lagt i håndjern, og stadig ikke har fået sine tre konfiskerede computere tilbage. Jeg slap for noget lignende, og det er jeg naturligvis glad for, omend jeg er helt på linje med Steen. Franz Kafka skrev et bog om en lignende proces…

Snaphanen:
I går den 8 var det præcis et halvt år siden fem politifolk raidede mig kl 6.30 om morgenen, lagde mig i håndjern, kørte mig på Bellahøj, satte mig i en celle i en time uden sko med snørebånd og tog DNA fra mig. Jeg skylder en kort opdatering, ikke mindst til den læser, der købte mig en ny laptop så jeg også har kunnet skrive i de seks måneder. Jeg skal sent glemme ham.

De tog mine tre computere, og de har dem stadig skønt det vel tager en formiddag at kopiere nogle harddiske. Jeg har intet hørt fra politiet siden, ikke ét kvæk. Det er naturligvis ren chikane, foruden det viser, at politiet måske slet ikke har tid til lovlydige borgere som mig. Jeg bebrejder dem selvfølgelig ikke, at de udfører ordrer, og jeg tvivler på de selv har fundet på at behandle mig som en farlig terrorist.

Jeg har noget at sige til det danske retsvæsen, der burde bekymre dem. Jeg er en gammel dreng, og jeg er ustraffet gennem seks årtier. Uanset om de en dag dømmer mig – hvilket jeg er aldeles ligeglad med – vil jeg efter en dom føle mig lige så ustraffet som før. Sådan ville jeg ikke have det, hvis jeg følte skyld, men det gør jeg ikke. Mine motiver var rene. Jeg opponerede imod 1400 danske artikler med fortielser om jihad-mordene i Marokko, og jeg er ikke vant til, at det skal være strafbart at sige sandheden.

Jeg “delte” ikke en video, hvad det så end er i juridisk forstand, jeg kun udholdt at se med lyden slået fra. Jeg linkede til et sted, der linkede videre. Ingen af de to steder, der jo var før mig, fik besøg af politiet. Sad der en apparatchik højere oppe, der ligesom i tilfældet antagelig var Lars Hedegaard bare ventede på en halv chance til at klappe til mig?

Jeg får aldrig at vide, hvem det kunne være, men jeg vil vældig gerne træffe vedkommende. Jeg citerede allerede Kafka den 8 maj: »Nogen måtte have bagtalt Josef K., thi uden at han vidste af at have gjort noget ondt, blev han en morgen arresteret.«

Jeg betragter hele sagen, som en afhørende betjent to gange sagde samme dag til Jeppe Juhl på Bellahøj: “Vi beklager meget, men det er politisk, du ved.” Jeg kender betjentens navn, men jeg vil ikke bringe ham i fedtefadet.

Jeg kan derfor ikke bekymre mig det fjerneste om en dom fra et retsvæsen, jeg har mistet så meget respekt for, og jeg glæder mig til at sige det i en retssal, hvis jeg nogensinde kommer i en. Deres dom vil stemple dem, ikke mig.

[...]

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.