Stram Kurs, Part 2

Uriasposten has a link to a column by Rasmus Paludan in a Danish newspaper. Original text below the fold.

We have tried to live in peace with Muslims for 40 years now. We have given them everything they could dream of and even more. The opportunity to live a peaceful life without war or conflict, the opportunity for unlimited education, and to be able to contribute to the country that has accepted them with open arms.

Unfortunately, the thanks we’ve received has been ghettos, gang wars, and an explosion in the statistics of serious crime. Immigration has changed Denmark from a homogeneous and peaceful country to one that is split, plagued by insecurity, violence, and the inter-tribal conflicts that are carried along with the Arabs and Africans when they arrive.

[...] The politicians have been more more than naive, they’ve been treasonous. When politicians and journalists attempt to humiliate us as racists or Nazis, they reveal an uncomfortable lack of historical insight and a disdain for those people who have to live with immigrant violence – the daily terror that for years has pumped up the statistics of violence.

Obviously, the self-righteous and “tolerant” power-brokers rarely want to deal with that actual reality. The discussion is always held on a theoretical or academic niveau where those with the best rhetorical abilities always win against reality. Left holding the bag are the weak in the midst of that reality without power. Marked as racists.

The man has insight; he sees right through the smokescreen that has been in place for the last 40 years.

Vi har forsøgt at leve i fred med muslimer i 40 år nu. Vi har givet dem alt, hvad de kunne drømme om og mere til. Muligheden for at leve et fredeligt liv uden krig og konflikt, muligheden for ubegrænset uddannelse og for at bidrage positivt til det land, som har taget imod dem med åbne arme.

Takken har desværre været ghettoer, bandekrige og en eksplosion i de mest alvorlige kriminalitetsstatistikker. Indvandring har forvandlet Danmark fra at være et homogent og fredeligt land til et splittet land, plaget af utryghed, vold og sammenstød med klankulturer, som arabere og afrikanere har med sig i bagagen, når de ankommer.

… Politikerne har været mere end naive. De har været landsforræderiske. … Når politikere og journalister forsøger at udskamme os som øracister’ og ‘nazister’, afslører det både en uhyggelig mangel på historisk indsigt og en foragt for de mennesker, der lider under indvandrervolden – den hverdagsterror som i årevis har sprængt voldsstatistikkerne.

De selvgode og ‘tolerante’ magthavere ønsker derfor sjældent at forholde sig til den konkrete virkelighed. Diskussionen holdes på et teoretisk og akademisk niveau, hvor den med de bedste retoriske evner altid vinder over virkeligheden. Tilbage står de svage, midt i den konkrete virkelighed, i afmagt. De bliver stemplet som racister.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.