Ingen hader så manisk som journalister i flok

No one hates as maniacally as a flock of journalists. Context below.

There’s a lot of interesting stuff happening now in Denmark due to the election. And those who are exposing the behavior of the elites and their spokesmen, the press, are having a field day.

So, I started from a reference at Uriasposten which linked to a Jyllands Posten blog article by Mikael Jalving, The Devil Now Has a Name, and ended up looking for info about Karl Löwith and the philosophy of history. Original below the fold.

It is well-known that the German-Jewish philosopher, Karl Löwith, 70 years ago, pointed out that all modern philosophies of history – and political ideologies – are secularized versions of religious ideas. There is an ever-present need in humans for spiritual gratification. If we can’t get to heaven, we can at least have heaven on earth. Therefore, “we” must take responsibility to direct the present to reach a progressive and final goal, such as “saving” the climate, universal human rights, or a Denmark free from xenophobia and racism. The attentive reader will have long been aware this is how they speak in [the Danish] parliament together in choir with the [Danish] main-stream media. Without a progressive rescue mission, they simply find themselves living without meaning.

One can claim that history has meaning, but this is hardly true. Meaning and purpose are qualities that we superimpose on history when we have stopped studying it. [...] As such, we can find meaning in our own lives, but it is concrete and personal.

The same can be seen in this ongoing electoral campaign. Two groups of parties with almost identical positions fight over who gets to meet the queen to form a new government. We could just as well draw straws [...]

But no. The “Left-wing Journalist Party” has again succeeded in characterizing the election as being between good and evil. Most journalists aren’t even aware of the source of their bias nor choice of stories. They simply do what is expected of them and harvest both the recognition of their peers and humanists. Even if Danish politics involves wholesale bribery [of the electorate], the election is presented eschatologically by the publicly financed main-stream media and their cheerleaders. It is religion and a holy ignorance that is disguised as politics.

How does one talk to their child about Rasmus Paludan, asks a typical article in [The Christian Daily, a smaller Danish newspaper]. The devil now has a name and an exorcism is now underway in the fourth and fifth and sixth estates equipped with keyboards, microphones, and cameras. They say that they are fighting against hate and intolerance. But no one hates as maniacally as a flock of journalists.

Related:

Modern liberalism is essentially a religion. It has a providential sense of history, saints and sinners, and a crusading zeal. And like any other religion, it has inevitably come into conflict with other established religions.

Det var som bekendt den tysk-jødiske filosof Karl Löwith, der for 70 år siden påpegede, at alle moderne historiefilosofier – og politiske ideologier – er sekulariserede udgaver af religiøse forestillinger. Det menneskelige behov for åndelig gratifikation er evigt. Hvis vi ikke kan komme i himlen, vil vi som minimum have himlen ned på jorden. Derfor må ”vi” tage ansvar for at styre nutiden hen imod et progressivt og endeligt mål, såsom at ”redde” klimaet, de universelle menneskerettigheder eller Danmark fra fremmedhad og racisme. Opmærksomme iagttagere vil for længst have opdaget, at sådan taler Christiansborg i kor med DR, TV 2, Politiken og Gyldendal. Uden en progressiv redningsmission mangler de simpelthen en højere mening.

Meget kan man sige, men historien har næppe sådan én. Mening og skæbne er egenskaber, vi tillægger historien, når vi er holdt op med at studere den [...]. Derfor kan der sagtens være mening i vores tilværelse, den er bare konkret og personlig.

Det samme gør sig gældende i den verserende valgkamp. To blokke med næsten identiske varer kæmper med statsministerens sigende ord om, hvem der skal stå i spidsen for Danmark, dvs. om, hvilke navne der skal stå på bordkortene hos dronningen. Vi kunne med andre ord nøjes med at trække lod, [...]

Og så alligevel ikke. For ”Journalistisk Venstreparti” har nok en gang held med at præsentere valget som et mellem de gode og de onde. De fleste aktører er end ikke klar over, at det er, hvad deres vinkling og valg af historier udspringer af. De gør jo bare, hvad der forventes af dem, og høster derfor kollegial og humanistisk anerkendelse. Selv om dansk politik handler om bestikkelse, præsenteres valget eskatologisk af de offentligt finansierede mainstreammedier og deres private klakører. Det er religion og hellig uvidenhed forklædt som politik.

Hvordan taler man med sit barn om Rasmus Paludan, spørger en karakteristisk artikel i Kristeligt Dagblad. Djævelen har fået et navn, og djævleuddrivelsen er i fuld gang i den fjerde, femte og sjette statsmagt udstyret med tastaturer, mikrofoner og kameraer. De siger, de kæmper mod had og intolerance. Men ingen hader så manisk som journalister i flok.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Ingen hader så manisk som journalister i flok

  1. Pingback: Immanentize the Eschaton | Things to Remember, Things to Cherish