Koran Klodser og Betonfyldte Blomsterkummer

That is, “Koran barriers” and cement-filled flower tubs. People can easily accommodate the difficulties in their lives if they happen slowly enough and/or with enough time in between the difficult incidents. What struck me about this piece is its in-your-face presentation of changes in Denmark, in Europe, that people have grown to ignore and thus have forgetten their significance.

I have chosen to only translate portions of the post.

***
When you make it up the stairs from Nørreport Station in Copenhagen, you see a couple of solid cement barriers – wittily given the name “Koran barriers” – that act to prevent an eventual suicide attack by murderous Muslims. And the dreary thing about murderous Muslims is that, statistically speaking, there are a lot of them in Denmark.

Maybe a score, maybe a few hundred, maybe more as the Danish democracy has been so prudent as to let in tens of thousands of Muslims with much different birth rates than normal Danes. Around the year 2000 there were 150,000 Muslims in Denmark and now, 20 years later, there are twice as many. Thanks to international agreements, family immigration, and birth rates that belong in the primitive, clan-infested part of the world.

[...]

The cement barriers in front of the stairs of Nørreport are also accompanied by new forms for barriers and for that one can thank the police and congratulate the city council. The new barriers are long row of 5 foot tall, cement-filled flower tubs that overflow with spring plants and colors to camouflage their actual purpose: to prevent Muslim suicide-murderers from murdering and injuring Danish citizens.

[...]

Now these cement-filled flower tubs decorate the busy Nørreport and that is a good idea because we know that there really are Muslim murderers who would love to kill us. Like on Sri Lanka where they killed three Danish children on vacation with their family. Three dead children, three murdered children – how heroic – and in Denmark we have some hundred Muslims who are contemplating the same and just enough to hide from the police and surveillance.

Because, yes, there are far, far too many Muslims to hide among and because far too many Muslims refuse to integrate and eagerly avoid the Danish language to maintain their ignorance which they then pass on to their children so they can act just as ignorantly as those who, at present, terrorize sports facilities in Brønshøj (another, as yet untranslated, story in the growing list of “difficulties” in and around Brønshøj).

Når man kommer op ad trapperne fra Nørreport Station i København, ligger der et par solide betonelementer – af folkeviddet døbt koranklodser – der skal blokere for eventuelle selvmordsangreb fra morderiske muslimer. Der er nemlig det kedelige ved morderiske muslimer, at der statistisk set er adskillige af dem i Danmark.

Måske nogle snese, måske nogle hundrede, måske flere, når folkestyret har været så forsynlig at indsluse titusinder af muslimer med helt andre fødselsrater end almindelige danskere. Omkring år 2000 var der halvanden hundrede tusinde muslimer i Danmark, og her tyve år senere er der dobbelt så mange. Takket være konventioner, familiesammenføringer og fødselsrater, der hører hjemme i den primitive, klanbefængte, del af verden.

Koranklodserne foran trapperne på Nørreport er nemlig suppleret med nye, blokerende tiltag, og det kan man sikkert takke både PET for og lykønske bystyret med. Der er tale om lange rækker af næsten mandshøje, betonfyldte blomsterkummer, der strutter af forårsvækst og farver til camouflage af deres egentlige bestemmelse: at hindre muslimske selvmordere i at myrde løs og lemlæste danske borgere.

Nu pryder de betonfyldte blomsterkummer det myldrende Nørreport, og det er en god ide, fordi vi ved, at der vitterlig er muslimske mordere, der vil elske at slå os ihjel. Ligesom på Sri Lanka, hvor de fik myrdet tre børn i en dansk familie på ferie. Tre dræbte børn, tre myrdede børn – hvor heroisk – og i Danmark har vi nogle hundrede muslimer, der pønser på det samme, og lige akkurat er mange nok til at gemme sig for politi og overvågning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.