Stram Kurs, An Introduction

The name of a new Danish political party. And what does it mean? Well, it’s a nice example of New Danish that doesn’t yet exist in dictionaries but has seen widespread use in the media. The direct translation is “tight course” (like a ship or airplane), but that doesn’t really work because, as far as I know, there is no such thing as a tight course. In checking the examples of usage in Danish media, I think the best translation is “hard line” which has the added benefit of fitting in quite well with the party’s policies.

Update (20190501): [A lot to write about. I've corrected and/or rewritten various things. There's more to come.] I think it is worthwhile to note that the mere existence of Stram Kurs indicates the state of Danish politics. It is the Danish version of the “Yellow Vest” protests in France which I bet you didn’t know continue unabated. Nice, law-abiding, and just a little outside the lines of approved behavior but utterly terrorizing the Danish elites.

I got here as per usual in any Danish context from Uriasposten. The post discusses that against all expectations, Stram Kurs has achieved the necessary conditions to be included in the coming parliamentary election (middle of June, 2019). Kim writes (originals below the fold):

As Thomas Funding so correctly observed on [a Danish TV news show], Rasmus Paludan [the leader of Stram Kurs] has won regardless of what happens in the coming months. The police will hardly be able to deny Stram Kurs protection in “North Bridge” [Nørrebro, a section of Copenhagen where many immigrants live] during the electoral campaign and things could very easily end with immigrant riots that will affect the election. The media can try to prioritize climate-change or pensions, and try to focus on these in the studio, but they can’t control the reaction of the Arabs or “autonomes” [essentially Danish Antifa] to the first anti-Muslim politician in 30 years (since Mogens Glistrup).

There’s a bit of context missing in the above which is nicely addressed by Den Korte Avis (The Compact Newspaper – a Danish online newspaper).

Paludan doesn’t just send political messages, he makes happenings. In meetings and demonstrations, he provokes on purpose and so releases the emotions from Muslim immigrants especially.

He often serves up his Islam-critical messages in areas with many Muslims. It can cause the Muslim residents to yell that “this area is ours!”. Or it can cause them use violence against the police, as in “North Bridge” or threaten Paludan and his people.

Paludan’s message then becomes, “Now you can see what I mean”.

This form of “object lessons” works better than traditional political communication. It is, to no small degree, something new in Danish politics. And it makes the Paludan-effect especially unpredictable.

So, let’s see something more about the party itself. On its home page, there is a list of things that make up Denmark’s Most Important Challenge.

The insecurity that Danes encounter every day because they are threatened by Muslim dominance behavior.

National expenses of more than 33 billion Danish Kroner [$6.6 billion] every year that non-Western immigration costs Danish tax payers – money that could be used by Danes themselves.

The EU’s undemocratic empire that pushes aside the Danish people’s democratic desire to preserve Denmark.

Different minorities in Denmark, eg, homosexuals and Jews, can no longer move about in peace. The massive presence of Mulsims has made life unbearable for groups like these.

Denmark wastes billions every year on integration programs, extra police and other forms of security in the school system, the hospitals, in the prisons, and other institutions because of Muslims.

Som Thomas Funding så rigtigt forklarer i Besserwisserne på TV2 News, så har Rasmus Paludan vundet, uanset hvad der sker i de kommende måneder. Politiet vil vanskeligt kunne nægte Stram Kurs at demonstrere på Nørrebro under valgkampen, og det ender meget nemt med indvandreroptøjer, der vil præge valgkampen. Medierne kan tematisere klima og pension, og sætte lyset rigtigt i studiet, men de kan ikke styre arabernes og de autonomes reaktion på den første islammodstander på valg siden Glistrup.

””””””””””’
Paludan leverer ikke kun politiske budskaber. Han leverer happenings. På møder og demonstrationer provokerer han bevidst, så han udløser aggressioner fra specielt muslimske indvandrere.

Han serverer således ofte sine islamkritiske budskaber i muslimtætte områder. Det kan for eksempel få folk med muslimsk baggrund til at råbe: ”Det her er vores område!” Eller det kan få dem til at bruge vold mod politiet, som på Nørrebro, og trusler mod Paludan og hans folk.

Paludans budskab bliver dermed: ”Dér kan I selv se!”

Denne form for anskuelsesundervisning virker stærkere end traditionel politisk kommunikation. Den er i høj grad noget nyt i dansk politik. Og det gør Paludan-effekten særlig uberegnelig.

”””””””””””
DANMARKS VIGTIGSTE UDFORDRING

Utrygheden som danskere møder hver eneste dag, fordi vi bliver truet af muslimsk dominansadfærd.

Udgifter på mere end 33.000.000.000 (33 mia.) kroner hvert år, som den ikke-vestlige indvandring koster danske skatteydere – penge som kunne være brugt på danskerne selv.

EUs demokratiløse imperium, som tilsidesætter det danske folks demokratiske ønske om at bevare Danmark.

Forskellige mindretal i Danmark – f.eks. homoseksuelle og jøder – kan ikke længere færdes i fred. Den massive tilstedeværelse af muslimer, har gjort livet ubærligt for grupper som disse.

Danmark spilder milliarder hvert år på “integrationsprogrammer”, ekstra politi og andre former for sikkerhed, i skolevæsnet, på sygehusene, i fængselsvæsnet og på andre institutioner, fordi muslimer ligger disse til last.

……………..

Ifølge en ny analyse fra Finansministeriet koster ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 33 milliarder kroner, mens de vestlige indvandrere giver en økonomisk gevinst til statskassen på fem milliarder.

Men hvorfor trækker de ikke-vestlige indvandrere på de offentlige finanser? Det er der ifølge analysen flere grunde til:

Lav tilknytning til arbejdsmarkedet
Kun halvdelen af gruppen af ikke-vestlige indvandrere mellem 24-64-årige er i arbejde. For personer med dansk oprindelse er 80 procent af de 24-64-årige i job.

Finansministeriet påpeger, at en stor del af udgifterne til indvandreres efterkommere skyldes, at mere end 80 procent er under 25 år og dermed er i en gruppe, der i overvejende grad ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet og betaler skat.

Blandt de ikke-vestlige efterkommere er ca. 91 pct. af personerne under 30 år.

Det vil altså sige, at 17 af de 33 milliarder kroner skyldes, at de ikke-vestlige indvandreres børn naturligt nok ikke bidrager til statskassen endnu.

Asylansøgere
Asylmodtagere og familiesammenførte til flygtninge udgør en stor udgift for statskassen. De udgør gennemsnitligt en nettoudgift for statskassen på 163.000 kr.

Her påpeger Finansministeriet, at der i 2014 – som er det år, analysen tager udgangspunkt i – var en stor asyltilstrømning, mens der er kommet færre asylansøgere til i både 2016 og 2017.

This entry was posted in Danish. Bookmark the permalink.

Comments are closed.