The Denmark You Know – 6

Another post from Uriasposten with a reference to Ekstra Bladet [Denmark's New York Daily News]; this time a letter to the editor from a Michael Thestrup (original below fold):

The enemy has arrived.

As a traveling salesman during the 80s and 90s, I often saw Danish soldiers in uniform on Friday afternoons who took the train home to the provinces to spend the weekend with their families. They were usually young men who were so tired that they dozed off or slept up against the train window. That was then.

Nowadays, the Danish Defence Intelligence Service recommends that personnel wearing uniforms always take into consideration whether and when it is acceptable to wear one’s uniform in public outside of their hours of service. Moreover, a heightened awareness is encouraged for unknown people, unidentified vehicles or objects, along with suspicious behavior and activities. Furthermore, Danish soldiers must only reveal their first name if they speak in public and not reveal where they live. All of these new rules are based on consideration for safety of the soldiers and their families.

The enemy has apparently arrived in Denmark during the last 20 – 30 years.


Fjenden er ankommet
Som pendler gennem 80erne og 90erne så jeg regelmæssigt uniformerede danske soldater, som fredag eftermiddag tog toget hjem for at holde weekend med familien i provinsen. Ofte var de unge mænd så trætte, at de døsede eller sov op ad togvinduet. Det var dengang.

I vore dage anbefaler Forsvarets Efterretningstjeneste, at ‘uniformbærende personale altid tager en vurdering af, om og hvornår det er hensigtsmæssigt at færdes i uniform uden for tjeneste i det offentlige rum’. Videre opfordres til en ’skærpet opmærksomhed over for ukendte personer, uidentificerede køretøjer eller genstande samt mistænkelig adfærd og aktiviteter’. Desuden må danske soldater kun oplyse deres fornavn, hvis de udtaler sig offentligt, og ikke oplyse, hvor de bor. Alle disse nye forholdsregler begrundes med hensynet til soldaternes og deres familiers sikkerhed.
Fjenden er åbenbart ankommet til Danmark i løbet af de sidste 20-30 år.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.