Cowards

From a post at Uriasposten, a copy’n'paste from an opinion piece in Jyllands Posten (original Danish below the fold):

Another of our elected officials, in this case, the oh-so nice guy from Aarhus, Nicolai Wammen, stated on the morning after the Manchester butchery that is was “an awful and cowardly attack”.

With these words – so often heard from those mouths paid by the state – demonstrated the Social Democrat minister candidate the very core of the European political conscience, that is quite unable to understand the political consequences in meeting an actual enemy. Because no, dear Nicolai Wammen, it is not our enemies who are cowards. Our enemies know quite well why they fight – and they are willing to go to extremes to impose their evil will. They are willing to lose their own lives to butcher our children.

Cowards, however, are people who observe the approach of a blood-thirsty enemy, but are not willing to fight by the necessary means. It is the present European leaders who are the cowards – and the prediction is clear: one day the belief in miracles will burst and the European people will begin to call on leaders of a different type.


En anden af vores folkevalgte, nemlig det hyggelige Aarhus-menneske Nicolai Wammen, udtalte på morgendagen efter Manchester-slagteriet, at der var tale om ‘et forfærdeligt og kujonagtigt angreb’.

Med de ord – som jo ofte har lydt fra statsbetalte munde – fremviste den socialdemokratiske ministerkandidat selve grundskaden i det europæiske politikersind, som netop ikke begriber politikkens vilkår i mødet med en konkret fjende. For nej, kære Nicolai Wammen, det er ikke vores fjender, der er kujoner. Vore fjender véd aldeles udmærket, hvorfor de kæmper – og de er villige til at gå til det yderste for at gennemføre deres onde vilje. De er villige til at miste deres eget liv for at slagte vores børn.

Kujoner derimod er mennesker, som ser en blodtørstig fjende nærme sig, men ikke er villige til at kæmpe med de nødvendige midler. Det er tidens europæiske ledere, der er kujoner – og spådommen er klar: En dag vil mirakeltroen briste, og de europæiske folk vil begynde at kalde på ledere af en ganske anden støbning.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.