Endnu Lidt Udenfor, Men…

When I started reading Uriaposten back some 10, 12 years ago, I knew it was far removed from the mainstream in Denmark. As the blog title says, Still a bit outside, but… one step at a time.

A post from Uriasposten referencing an article in Information, the Danish (pseudo-)intellectual newspaper about the (Danish) media’s new media opponent, Jeppe Juhl. I’ve translated the sections included in the post (original below fold).

In February (2016), the so-called “Mr X” himself approached Jeppe Juhl because he thought that there was a huge market not being addressed for conservative journalism in Denmark. Mr X is the name Jeppe Juhl uses for the anonymous, rich businessman who is financing Newspeek Networks (ed: added link; NN).

Most journalists are red and have an agenda which they promote. There’s nothing wrong with that as long as they admit it. The problem is that the media today is filled with fake objectivity, says Jeppe Juhl.

NN adds itself to the growing flock of media that are criticial of refugees, immigrants, and Islam.

It began way back in 2003 with the national conservative blog Uriasposten of the historian Kim Møller. In 2007, came the user+controlled 180Degrees that is basically liberal [old-school libertarian], but also bring stories that are very critical of immigrants.

And then, the conservative bloggers like Sørine Godtfredsen, Katrine Winkel Holm og Eva Agnete Selsing were given voice in established media outlets like Berlingske og Jyllands-Posten [two large Danish newspapers].

And then, [two established journalists] Karen Jespersen and Ralf Pittelkow created the Den Korte Avis (The little Newspaper]; and of late there has been a debate about the right-wing, radio program “Je Suis Jalving” that run over the summer.

More than one of the producers of these programs think that the media doesn’t report on the problematic aspects of multi-cultural societies because journalists are too politically correct [heh]. This belief is shared by Jeppe Juhl.

They anxiously hold back when they need to speak about other cultures and Islam, but the obvious truth is that Islam is a disgusting culture. Many journalists, however, cannot say that because it sounds so ugly, he says.

It is not because Mohammad down the street is our worst enemy, but it is a good reason to be anxious because Islam as an ideology is seen more and more in our world, says Jeppe Juhl, while Iben Thranholm thinks that it is a reality that we are working against a portion of the population that will forbid Western values if they become a majority.


“I februar henvendte den såkaldte ‘Mr. X’ sig nemlig til Jeppe Juhl, fordi han mente, at der var et kæmpe hul i markedet for borgerlig journalistik i Danmark. Mr. X er det navn, Jeppe Juhl bruger om den anonyme, velhavende forretningsmand, som finansierer Newspeek Networks.

‘De fleste journalister er røde og har en agenda med det, de siger. Det er der ikke noget i vejen med, så længe de bekender kulør. Problemet er, at medierne i dag er pakket ind i falsk objektivitet,’ mener Jeppe Juhl.

Newspeek Network tilslutter sig den voksende skare af medier, der har en kritisk retorik, når det kommer til flygtninge, indvandrere og islam.

Det begyndte helt tilbage i 2003 med det nationalkonservative blogunivers Uriasposten af historikeren Kim Møller. I 2007 kom den brugerstyrede netavis 180grader.dk, der har et liberalt udgangspunkt, men også bringer historier, der er meget indvandrerkritiske.

Så fik nationalkonservative bloggere som Sørine Godtfredsen, Katrine Winkel Holm og Eva Agnete Selsing en stemme i de etablerede medier som Berlingske og Jyllands-Posten.

Herefter lavede Karen Jespersen og Ralf Pittelkow Den Korte Avis, og senest har der været debat om det højreorienterede radioprogram Je Suis Jalving, der blev sendt på Radio24syv henover sommeren.

Flere af disse programmers ophavsmænd mener, at medierne fortier problematiske aspekter ved det multikulturelle samfund, fordi journalisterne er for politisk korrekte. Denne opfattelse deler de med Jeppe Juhl.

‘De er berøringsangste, når de skal tale om en anden kultur og islam, men den åbenbare sandhed er, at islam er en modbydelig kultur. Men det kan mange journalister ikke forholde sig til, for det lyder så grimt,’ siger han.

‘Det er jo ikke, fordi Mohammed nede på hjørnet er vores fjende. Men der er god grund til at være ængstelig for, at islam som ideologi får indpas i vores verden,’ siger Jeppe Juhl, mens Iben Thranholm mener, at ‘det er en realitet, at vi er oppe imod en befolkningsgruppe, der vil forbyde vestlige værdier, hvis de bliver en majoritet.’”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.