Everything you’ve ever believed is probably a lie

A quote from The Eye in the Pyramid, book 1 of the The Illuminatus! Trilogy.

You will understand after you see this video.

BTW, the trilogy, for all it was fun and interesting back in the 70s also encompasses utter and dated BS (that is apparently still believed).

Let’s no forget a hat tip to Snaphanen who writes (original Danish below the fold):

The criticism of women – in Sweden called hate – is nearly a capital offense. I, fortunately, don’t need to care. This video is very disturbing for anyone, perhaps most for gifted women, but it was one of them who recommended this video to me and she agrees with every word. The video is supposedly controversial and so that’s why I am blogging about it. The Gender Debate has never really appealed to me. The video also touches on the situation in Sweden towards the end. Do they dare watch it in Sweden, the matriarchy that Swedish women and feminine, submissive men are in the process of destroying even as we speak?


Kritik af kvinder – i Sverige kaldet had – er der nærmest dødsstraf for. Jeg behøver heldigvis ikke tage mig af det. Denne video er dybt foruroligende for enhver, måske mest for begavede kvinder, men det er en sådan, der har anbefalet mig den, og hun er enig med hvert et ord. Og dog er “kontroversiel” bare videoens fornavn, og det er vel derfor jeg blogger den. “Kønsdebat” har ellers aldrig appelleret til mig. Den når også frem til Sverige hen mod slutningen. Tør de se den i Sverige, matriarkatet som svenske kvinder og kvindagtige, underdanige mænd kører komplet i sænk “as we speak?”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.